Tumblelog by Soup.io
 • bluestar
 • nothing-new
 • maa01
 • Asi
 • bluecat
 • zyta
 • skonfundowane
 • przemysLENiA
 • bazingaaa
 • toskafkee
 • andae
 • Donal
 • szaaatan
 • unitedsoupsphotoart
 • Trinitys
 • wizm
 • blueberries
 • Americanlover
 • jok
 • positionnement
 • dancingwithaghost
 • Herbatoholiczka
 • inspiration-emotions
 • sexcuseme
 • keyrings
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017


Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
2907 3ec2
Reposted fromMiziou Miziou viapapra papra
9465 fa40 500
Reposted fromikebanako ikebanako viadzony dzony
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
7971 02fc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytrusowa cytrusowa
1193 2674 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viacytrusowa cytrusowa
0337 7229 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6965 cf6b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
5100 74fe 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
4889 4bd4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viazwariowalam zwariowalam
By w ostatniej chwili się podnieść.
I patrzeć w niebo, bo pragnę w nim znaleźć wskazówkę, która czas cofnie.
Więc jeśli to słyszysz, to przyjdź do mnie..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
I jeśli naprawdę tam Jesteś,
I jeśli moje sny nie są fantazją,
To błagam, Przyjdź i wskaż nam światło,
Zanim pochodnie w nas zgasną.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
A jeśli Cię nie ma polejcie mi gorzką, przysięgam, że chce to stracić teraz..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
6582 6da6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6595 fe9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
8671 6677 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaasylopath asylopath
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl