Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • bluestar
 • nothing-new
 • maa01
 • Asi
 • bluecat
 • zyta
 • skonfundowane
 • przemysLENiA
 • bazingaaa
 • toskafkee
 • andae
 • Donal
 • szaaatan
 • unitedsoupsphotoart
 • Trinitys
 • wizm
 • blueberries
 • Americanlover
 • jok
 • positionnement
 • dancingwithaghost
 • Herbatoholiczka
 • inspiration-emotions
 • sexcuseme
 • keyrings
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

1296 c523 500

December 06 2017

1220 6b16
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven

December 05 2017

7038 20fc 500
Reposted fromirolenze irolenze viaciupciup ciupciup
Blausee by winter
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapuella13 puella13
O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki.
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
7464 2ad2 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4102 578d 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4104 ccc0
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4117 2f0f
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl